Jäseninfo

Jäseneksi?

Mikäli olet kiinnostunut Action ry:n jäsenyydestä, täytä ja lähetä jäsenhakemus täällä.
Saat vastapostissa jäsenanomuslomakkeen täytettäväksi.

Action ry tukee aktiiviharrastajia kouluttautumisessa ja kurssimaksuissa. Tukea myönnetään harkinnan perusteella, ja se edellyttää saadun opin jakamista sekä sitoutumista yhdistyksen toimintaan.

Myös arvokisoissa yhdistystä edustavia koirakoita tuetaan.

Jäsenmaksu on 20 € + liittymismaksu 10 € (ensimmäisenä vuonna).

Action-tilinumero on FI44 5200 1020 036591
Jäseneksi haluava, älä maksa jäsenmaksua, ennen kuin saat jäsenasioiden hoitajalta
täydelliset maksutiedot hallituksen käsiteltyä jäsenanomuksesi.

Jäsenasioiden hoitaja
Marja Saarinen actionjasenasiat@gmail.com

Action ry säännöt

Action Tietosuojaseloste