Jäseninfo

Jäseneksi?

Mikäli olet kiinnostunut Action ry:n jäsenyydestä, lähetä sähköpostia tästä.
Jäsenasioiden hoitaja lähettää sinulle vastapostissa jäsenanomuslomakkeen täytettäväksi.

Action ry tukee aktiiviharrastajia kouluttautumisessa ja kurssimaksuissa. Tukea myönnetään harkinnan perusteella,
ja se edellyttää saadun opin jakamista, sekä sitoutumista yhdistyksen toimintaan.

Myös arvokisoissa yhdistystä edustavia koirakoita tuetaan.

Jäsenmaksu on 20 € + liittymismaksu 10 € (ensimmäisenä vuonna).

Action-tilinumero on FI44 5200 1020 036591.
Älä kuitenkaan maksa esim. jäsenmaksua, ennen kuin saat jäsenasioiden hoitajalta
täydelliset maksutiedot hallituksen käsiteltyä jäsenanomuksesi.

Jäsenasioiden hoitaja
Marja Saarinen
puh. 040 736 2499

Action ry säännöt

Action Tietosuojaseloste